16:06 19/06/2018

Chây ì, công bố thông tin sai, Thủy sản An Giang bị phạt 155 triệu

Đào Vũ

Thủy sản An Giang đã nhiều lần công bố các báo cáo tài chính không đúng thời hạn, đồng thời công bố sai lệch số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán

AGF có trụ sở tại số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
AGF có trụ sở tại số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 155/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã chứng khoán AGF).

Theo đó, Thủy sản An Giang bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Nguyên nhân do công ty đã không công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo thường niên năm 2016, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017, báo cáo kiểm toán năm 2017, công văn về giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế trước và sau kiểm toán của báo cáo tài chính, báo cáo tài chính quy 1/2018, báo cáo thường niên năm 2017.

Ngoài ra, Thủy sản An Giang còn bị phạt 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch về số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán đối với báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 1/10/2016 - 30/9/2017.

Cụ thể, trong báo cáo trước kiểm toán, AGF công bố lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy thế là 4,12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 99,13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo đã qua kiểm toán của AGF (công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán) thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -187,329 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -92,323 tỷ đồng.

Ủy ban buộc AGF cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Được biết, AGF đã rơi vào diện kiểm soát đặc biệt từ 7/3/2018 do vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường.