15:39 27/01/2022

Chi 1,45 tỷ USD nhập khẩu phân bón trong năm 2021, 42% là từ Trung Quốc

Vũ Khuê -

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu phân bón sang hầu hết các thị trường tăng mạnh so với năm 2020, tuy nhiên, số lượng phân bón nhập khẩu còn tăng cao hơn xuất khẩu...

Xuất khẩu phân bón năm 2021 tăng 16,4% về khối lượng.
Xuất khẩu phân bón năm 2021 tăng 16,4% về khối lượng.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2021 cả nước xuất khẩu trên 1,35 triệu tấn phân bón, thu về 559,35 triệu USD, giá trung bình đạt 413,4 USD/tấn, tăng 16,4% về khối lượng, tăng 64,2% về kim ngạch và giá tăng 41,2% so với năm 2020.

Song con số thống kê nhập khẩu phân bón năm 2021 cũng cho thấy, kim ngạch nhập khẩu phân bón tăng cao hơn xuất khẩu.

Tính tổng cộng cả năm 2021 nhập khẩu phân bón nước ta đạt 4,54 triệu tấn, kim ngạch 1,45 tỷ USD, giá trung bình 319,7 USD/tấn, tăng 19,4% về khối lượng, tăng 52,6% về kim ngạch và tăng 27,8% về giá so với năm 2020.

Campuchia là thị trường tiêu thụ phân bón của Việt Nam nhiều nhất, chiếm tới 40,2% trong tổng lượng và chiếm 37,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 544.443 tấn, tương đương trên 209,18 triệu USD, giá trung bình 384,2 USD/tấn, tăng 29,2% về lượng, tăng 59% về kim ngạch và tăng 23,2% về giá so với năm 2020.

Riêng tháng 12/2021 xuất khẩu phân bón sang thị trường này đạt 37.360 tấn, tương đương 16,52 triệu USD, giá trung bình 442,3 USD/tấn, tăng 20,4 % về lượng, tăng 24,2% về kim ngạch và tăng 3,2% về giá so với tháng 11/2021. So với tháng 12/2020 thì giảm 16% về lượng, nhưng tăng 20,5% kim ngạch và giá tăng 43,5%.

Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Hàn Quốc 97.789 tấn, tương đương 70,84 triệu USD, giá trung bình 724,4 USD/tấn, tăng mạnh 379% về lượng, tăng 2.001% về kim ngạch và tăng 338,7% về giá so với năm 2020.

Xuất khẩu phân bón sang thị trường Malaysia 106.917 tấn, tương đương 36,16 triệu USD, tăng 14,3% về khối lượng và tăng 97,6% về kim ngạch.

Xuất khẩu sang thị trường Philippines 61.385 tấn, tương đương 26,03 triệu USD, tăng 242,4% về khối lượng, tăng 401,6% về kim ngạch so với năm 2020.

Ở phía nhập, Trung Quốc là thị trường chủ đạo cung cấp phân bón các loại cho Việt Nam, chiếm 44,5% trong tổng lượng và chiếm 42% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 2,02 triệu tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với năm 2020, với mức tăng tương ứng 27,3%, 65,6% và 30%.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Đông Nam Á. Trong năm 2021 Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này tăng rất mạnh 37,2% về lượng, tăng 117,4% về kim ngạch, đạt 504.838 tấn, trị giá 190,44 triệu USD.

Tiếp đến thị trường Nga, trong tháng 12/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này tăng rất mạnh 404,4% về lượng, tăng 495% kim ngạch và tăng 18% về giá so với tháng 11/2021, đạt 56.798 tấn. Tổng khối lượng nhập khẩu phân bón của cả năm 2021 từ Nga là 386.193 tấn, tăng 7,9% về lượng, tăng 30,3% kim ngạch so với năm 2020.