Quy hoạch Thừa Thiên Huế lên thành phố cấp Trung ương: Đô thị thông minh gắn với di sản Cố đô Huế
Bất động sản

Quy hoạch Thừa Thiên Huế lên thành phố cấp Trung ương: Đô thị thông minh gắn với di sản Cố đô Huế

Thừa Thiên Huế sẽ được quy hoạch để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo dạng mô hình "chùm đô thị, đa trung tâm", dựa trên nền tảng của hệ thống di tích Cố đô Huế, các di tích văn hóa vật thể, phi vật thể các thắng cảnh thiên nhiên sông Hương, núi Ngự, đầm phá Tam Giang…