16:53 03/02/2021

Chủ tịch PVC – IDICO được bầu làm chủ tịch IDICO

Quỳnh Nguyễn

Ông Lê Bá Thọ vừa được bầu làm chủ tịch Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã IDC) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Ngày 2/2/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của IDICO đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời bầu bổ sung các vị trí nói trên.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Ninh Mạnh Hồng, Trịnh Hùng Lâm và Nguyễn Văn Đạt. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Cao Nguyên và bà Lê Ánh Thu.

Đại hội bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Cao Nguyên, ông Lê Bá Thọ và Tôn Thất Anh Tuấn. Bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát gồm Trần Thanh Linh và Đào Hữu Thắng.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Thọ làm chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu ông Hoàng Văn Hiến làm trưởng Ban Kiểm soát.

Được biết, ông Lê Bá Thọ hiện đang là chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí – Long Sơn (PVC – IDICO), đơn vị có Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex và Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã GEX) nắm giữ hơn 25,5% vốn.

Trước khi giữ chức Chủ tịch PVC – IDICO, ông Lê Bá Thọ từng là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (mã VTX), Tổng giám đốc của SWC (Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam), chủ tịch công ty Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS ….

Ông Tôn Thất Anh Tuấn hiện là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tạo, từng là chủ tịch Công ty cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí (PVR), thành viên hội đồng quản trị của PSD…. Ông Nguyễn Cao Nguyên do CTCP Tập đoàn SSG đề cử, từng là Trưởng Ban Kiểm soát của IDICO.