08:58 11/07/2007

Chứng khoán Âu Việt đạt vốn 300 tỷ đồng

Minh Đức

Công ty Chứng khoán Âu Việt đã đạt 300 tỷ đồng vốn điều lệ để triển khai tất cả các nghiệp vụ theo quy định hiện hành

Âu Việt sẽ tập trung vào lĩnh vực mua bán và sát nhập công ty.
Âu Việt sẽ tập trung vào lĩnh vực mua bán và sát nhập công ty.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Âu Việt, cho biết công ty đã đạt 300 tỷ đồng vốn điều lệ để triển khai tất cả các nghiệp vụ theo yêu cầu vốn hiện hành.

Thông tin trên được ông Long đưa ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Chứng khoán Âu Việt cuối tuần qua. Theo đó, Âu Việt trở thành một trong số ít công ty chứng khoán đáp ứng được quy định về vốn pháp định tối thiểu theo Luật Chứng khoán ngay từ thời điểm thành lập.

Theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán, Âu Việt được thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Ông Long cho biết định hướng chiến lược của Âu Việt là tập trung vào lĩnh vực mua bán và sát nhập công ty (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn tài chính và các dịch vụ giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.