21:14 04/03/2022

Chứng khoán Rồng Việt chi hơn 131 tỷ mua 5,04% vốn tại Dầu Tường An

Hà Anh

VDSC đã trở thành cổ đông lớn tại TAC trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa thông qua việc công ty hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 18/01/2022.

Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu TAC thời gian qua.
Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu TAC thời gian qua.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE).

Theo đó, VDSC thông báo đã mua 1.704.623 cổ phiếu TAC và trở thành cổ đông lớn của TAC với tỷ lệ sở hữu 5,03% vào ngày 1/3. Trước giao dịch VDSC chỉ sở hữu có 7 cổ phiếu TAC.

Cùng ngày 1/3, một cổ đông lớn của TAC là ông/bà Vương Kim Vy đã bán 1.708.423 cổ phiếu TAC, chiếm 5,04% theo phương thức khớp lệnh.

Theo dữ liệu trên HOSE, phiên giao dịch ngày 01/3 giá cổ phiếu TAC ở mức 73.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên theo dữ liệu giao dịch ở cổ phiếu TAC, có ghi nhận thoả thuận trên có giá trị hơn 131 tỷ đồng, tương ứng 77.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, VDSC đã trở thành cổ đông lớn tại TAC trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa thông qua việc công ty hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 18/01/2022.

Nguyên nhân của việc huỷ niêm yết là do, theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn hiện nắm giữ 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của công ty. Như vậy, TAC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Đồng thời, theo định hướng phát triển của Tập đoàn Kido (KDC) - công ty đang sở hữu phần lớn vốn tại TAC - thời gian tới là tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để giải quyết quyền lợi cho cổ đông, Kido cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu TAC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu có nhu cầu chuyển nhượng, tương ứng hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Giá thực hiện mua lại theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch. Thời gian thực hiện cam kết mua lại là sau khi công ty hoàn tất thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.