18:58 29/12/2021

Dầu thực vật Tường An sắp trình cổ đông phương án huỷ niêm yết

Hà Anh

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn hiện nắm giữ 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của công ty. Như vậy, TAC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Sản phẩm của công ty.
Sản phẩm của công ty.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) thông báo tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Theo đó, Dầu thực vật Tường An dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày 18/01/2022 trình cổ đông thông qua phương án hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn hiện nắm giữ 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của công ty. Như vậy, TAC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển của Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) trong thời gian tới là tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, HĐQT TAC cho rằng, phương án hủy công ty đại chúng và hủy niêm yết là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo quyền quyền lợi cho cổ đông, Tập đoàn Kido cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu TAC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, tương ứng khoảng 3,91 triệu cổ phiếu.

Giá thực hiện mua lại theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch. Thời gian thực hiện cam kết mua lại là sau khi công ty hoàn tất thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Đồng thời, HĐQT TAC cũng trình cổ đông hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 do đang trong quá trình tái cấu trúc.

Mới đây, vào ngày 09/11/2021, KDC đã hoàn tất mua hơn 44,2 triệu cổ phiếu Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex (mã VOC) từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tổng giá trị đạt hơn 1.255,6 ngàn tỷ đồng tương ứng giá bình quân là 28.400 đồng/cổ phiếu. Qua đó, KDC đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên 87,29% vốn VOC.

Trước đó, ông/bà Vương Kim Vy đã mua 1.190.719 cổ phiếu TAC, chiếm 3,51%, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 1.708.423 cổ phiếu, chiếm 5,04% và trở thành cổ đông lớn của TAC từ ngày 20/12/2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/12, cổ phiếu TAC đứng tại mức giá tham chiếu 75.700 đồng/CP.