10:49 04/02/2021

Chứng khoán Rồng Việt có tân nữ Tổng giám đốc

Hà Anh

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Rồng Việt từ ngày 08/02/2021

Bà Thu Huyền sinh năm 1979, Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Bà Thu Huyền sinh năm 1979, Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (mã VDS-HOSSE) vừa công bố thông tin thay đổi Tổng giám đốc công ty.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Rồng Việt đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Rồng Việt từ ngày 08/02/2021, thay thế cho Ông Nguyễn Hiếu - người đã điều hành Rồng Việt từ tháng 9/2012 đến nay.

Bà Thu Huyền sinh năm 1979, Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và có 19 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành chứng khoán. Bà tham gia Rồng Việt từ đầu năm 2007 và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Trưởng Phòng Giao dịch, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán. Vào năm 2017, Bà Thu Huyền được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Rồng Việt.

Trước đó, VDS cho biết công ty đã hoàn tất việc mua 51% cổ phần của CTCP Quản lý đầu tư Chứng khoán Việt Long.

Mới đây, VDS cho biết, tổng doanh thu quý 4/2020 của VDS đạt 206,13 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 466,32 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2020 đạt gần 130 tỷ, gấp 394 lần so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 192,66 tỷ cao hơn 353% so với cùng kỳ và vượt 328% kế hoạch năm (45 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 99,98 tỷ, luỹ kế đạt hơn 150 tỷ đồng tăng 333% so với cùng kỳ và vượt 317% kế hoạch năm (36 tỷ). EPS trong quý 4/2020 đạt 999 đồng, cả năm đạt 1.500 đồng (cao hơn 4,3 lần so với năm 2019). Đắc biệt là trong năm vừa qua, công ty không có sự kiện pha loãng cổ phiếu.