07:43 08/06/2007

Chứng khoán Sao Việt tăng vốn điều lệ

Ái Vân

Mức vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt vừa mới chính thức bổ sung thêm 15 tỷ đồng

Mức vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt vừa mới chính thức bổ sung thêm 15 tỷ đồng.

Quyết định tăng vốn điều lệ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kí ngày 1/6/2007 tại số 346. Theo quyết định của Ủy ban, từ nay vốn điều lệ của Chứng khoán Sao Việt sẽ tăng từ mức ban đầu là 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt cho biết, việc tăng vốn điều lệ thêm 15 tỷ đồng của Sao Việt nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ đến cuối năm 2007 công ty sẽ đạt ở mức 300 tỷ đồng. Nâng cao năng lực về tài chính cho công ty để phục vụ cho việc phát triển mạng lưới hệ thống giao dịch, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ các nhà đầu tư ngày càng tốt hơn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt hoạt động chính về các lĩnh vực môi giới chứng khoán, lưu kí chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.