22:59 25/05/2018

Chứng khoán Tân Việt bị phạt 100 triệu đồng

Hà Anh

TVSI bị phạt 100 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán

Tại thời điểm 31/3/2018, tổng tài sản của TVSI đạt 1.278 tỷ, tăng nhẹ 6% so với cuối năm 2017, vốn chủ sở hữu đạt 592 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3/2018, tổng tài sản của TVSI đạt 1.278 tỷ, tăng nhẹ 6% so với cuối năm 2017, vốn chủ sở hữu đạt 592 tỷ đồng.

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Theo đó, TVSI bị phạt 100 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Cụ thể: trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017, công ty đã cho nhà đầu tư giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu khi thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (Thanh Hóa) bị phạt 85 triệu đồng do đã không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty này đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và 4 năm 2016; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2015 và năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015 và năm 2016.