20:34 28/08/2012

Chứng khoán Tràng An vi phạm về hoạt động môi giới

Hà Anh

Qua kết quả kiểm tra, TAS đã có một số vi phạm về hoạt động môi giới và cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 17/8/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét. Ý kiến kiểm toán tại báo cáo này của TAS có nhiều điểm ngoại trừ, trong đó có ý kiến ngoại trừ về phần lớn công nợ phải thu.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang yêu cầu TAS giải trình về những điểm ngoại trừ trong báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét. Hiện nay, TAS chưa công bố thông tin về chỉ tiêu an toàn tài chính thời điểm 30/6/2012 là vi phạm quy định về công bố thông tin tại Thông tư 52/2012/TT-BTC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại TAS. Kết quả kiểm tra cho thấy TAS đã có một số vi phạm về hoạt động môi giới và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Đối với các vi phạm này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với cơ quan chức năng để xem xét xử lý.