11:30 24/11/2021

Chứng khoán VIX thay đổi phương án sử dụng vốn và lên kế hoạch tăng tiếp vốn điều lệ

Hà Anh

VIX đã phát hành 146.876.254 cổ phiếu - trong đó có 127.718.975 cp chào bán cho cổ đông hiện hữy và 19.157.279 cổ phiếu trả cổ tức...

Biểu đồ điểm chỉ số VIX.
Biểu đồ điểm chỉ số VIX.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể: VIX đã phát hành 146.876.254 cổ phiếu - trong đó có 127.718.975 cp chào bán cho cổ đông hiện hữy và 19.157.279 cổ phiếu trả cổ tức. Tổng số tiền huy động được là hơn 1.277 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán là bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh là gần 639 tỷ đồng (chiếm 50%); gần 511 tỷ đồng cho vay ký quỹ (chiếm 40%) và 127,7 tỷ đồng cho bảo lãnh phát hành (10%). Qua đó, vốn điều lệ của VIX tăng lên hơn 2 lần đạt 2.745 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐQT VIX đã quyết định chia đều số tiền trên cho hoạt động đầu tư tự doanh và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán để nâng cao hoạt động của công ty.

Chứng khoán VIX thay đổi phương án sử dụng vốn và lên kế hoạch tăng tiếp vốn điều lệ - Ảnh 1

Bên cạnh đó, HĐQT cho biết, ngày 7/12 tới đây, VIX sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện từ ngày 10/12 đến ngày 22/12. Nội dung lấy ý kiến là thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết phương án vẫn chưa được VIX công bố.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021, VIX ghi nhận doanh thu đạt 1.256 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ (492,3 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt 708 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ (244 tỷ) và đạt 104% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VIX giao dịch sáng nay 24/11, tăng 2,58% đạt mức 33.850 đồng/cp và tăng 62,74% trong 1 tháng và và tăng 379,79% từ đầu năm.