06:55 24/03/2021

Chứng khoán VnDirect bán xong cổ phiếu quỹ, thu về khoảng 173 tỷ đồng

Hà Anh

VND đã bán thành công 6 triệu cổ phiếu quỹ như đã đăng ký với giá giao dịch bình quân đạt 28.793 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HOSE) công bố Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VND đã bán thành công 6 triệu cổ phiếu quỹ như đã đăng ký với giá giao dịch bình quân đạt 28.793 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 22/2 đến ngày 17/3/2021, theo phương thức khớp lệnh, số tiền thu về gần 173 tỷ đồng.

Mục đích của việc bán cổ phiếu quỹ là tăng số cổ phiếu lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn. Sau giao dịch, số cổ phiếu quỹ mà VND còn nắm giữ là 5.914.872 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, công ty ghi nhận giá trị số cổ phiếu quỹ hiện tại có giá trị hơn 201,3 tỷ đồng.

Được biết, 220.430.169 cổ phiếu VND sẽ chuyển dịch dịch niêm yết từ HOSE sang HNX. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 30/3 tới.

HNX cho biết, cổ phiếu chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn của UBCKNN tại công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 chỉ phải tạm ngừng giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc và sẽ được giao dịch tại HNX vào ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE.

Theo HNX, để phối hợp thực hiện chuyển giao dịch cho cổ phiếu, 3 đơn vị là Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), HOSE và HNX đã trao đổi và thống nhất cơ bản quy trình thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu. Theo đó, sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ doanh nghiệp, HOSE ra thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu tại HOSE, dự kiến 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Sau đó, HNX ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên tại HNX, dự kiến ngày T+4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, thông tin về cổ phiếu chuyển giao dịch để sẵn sàng thực hiện giám sát giao dịch, công bố thông tin.

Như vậy, VND có thể sẽ giao dịch trên HNX vào thứ 2, ngày 5/4/2021.

Kết thúc năm 2020, VND ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 695 tỷ đồng, tăng 81,6% so với thực hiện năm 2019 và bằng 171,6% so với kế hoạch. Thị phần môi giới của VND tại HOSE đứng ở vị trí thứ 5 với mức là 7,19% (tăng nhẹ so với mức 6,81% của năm 2019) và thị phần của VND tại HNX là thứ 3 với 7,11% (giảm so với mức 8,58% của năm 2019).

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu thị phần môi giới cao hơn so với mức đạt được năm 2020 và đưa ra 3 phương án lợi nhuận cho công ty mẹ. Một là, kịch bản cơ sở: lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng; hai là, kịch bản tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 1.218 tỷ đồng và cuối cùng là kịch bản tiêu cực với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 827 tỷ đồng.