Sacombank đã bán hết 10,65% vốn tại Nasco

Sau khi Sacombank thoái sạch vốn, Nasco không còn cổ đông lớn nào khác ngoài Vietnam Airlines...

Trang web của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Hà Anh

09/08/2017 14:21

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Sacombank (mã STB - HOSE) vừa công bố về việc không còn là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài - Nasco.

Theo đó, Sacomabnk đã bán 885.376 cổ phiếu tương đương 10,65% vốn của Nasco vào ngày 4/8. Theo dữ liệu trên HNX, giá cổ phiếu NAS đóng cửa ở mức 34.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Sacombank thu về hơn 30 tỷ đồng.

Nasco là công ty con do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sở hữu 51% vốn. Sau khi Sacombank thoái sạch vốn, Nasco không còn cổ đông lớn nào khác ngoài Vietnam Airlines.

Được biết, 8.315.764 cổ phiếu Nasco mới được đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã NAS vào ngày 25/1/2017. Năm 2016, tổng doanh thu của Nasco đạt 442 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng 95% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt trên 34 tỷ đồng, tăng 140% so với kế hoạch.

Năm 2017, Nasco dự kiến tổng doanh thu đạt gần 476 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm còn 15,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/7, Sacombank cũng đã thoái toàn bộ hơn 11,2 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI - HOSE) thu về hơn 336 tỷ đồng, số cổ phần Sacombank đã bán chính là số cổ phần của Ngân hàng Phương Nam sở hữu tại BCI. Sau sáp nhập, số cổ phiếu này thuộc quyền sở hữu của Sacombank.