07:12 11/10/2022

Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam

Ngô Anh Văn

Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam” đã tập trung thảo luận về kinh nghiệm, giải pháp triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội thảo

Chào mừng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10” theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”.

Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu đến từ Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và một số xã tiêu biểu về công tác chuyển đổi số.

Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; đồng thời lấy ý kiến các chuyên gia, các ngành, địa phương nhằm hoàn thiện kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam; đề ra các nguyên tắc, hướng dẫn, căn cứ cho việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông trong việc triển khai đô thị thông minh tại các địa phương, tránh trùng lắp, lãng phí.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, cho biết thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn có sự quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính quyền điện tử, bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số các cấp, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Năm 2021, theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Quảng Nam xếp vị thứ 25/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3 khu vực miền Trung. Ông Hồ Quang Bửu cho rằng kết quả này đã phản ánh nỗ lực của tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số trong thời gian qua.

Theo ông Bửu, hội thảo lần này sẽ tập trung thảo luận về kinh nghiệm, giải pháp triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn để việc Chuyển đổi số tại Quảng Nam được đẩy nhanh, toàn diện hơn. Qua ý kiến các chuyên gia, các ngành, địa phương nhằm hoàn thiện kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở đó sẽ xác định một số nội dung cụ thể cho Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo, các báo cáo, tham luận tập trung vào các nội dung bao gồm: Một số định hướng về Chuyển đổi số Quốc gia và nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; Báo cáo tóm tắt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam; Giải pháp chuyển đổi số ngành Y tế; Chuyển đổi số cùng hệ sinh thái VNPT AI; Giải pháp triển khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; Một số kết quả bước đầu và mục tiêu, định hướng triển khai Chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong chuyển đổi số ở cơ sở; Ứng dụng GIS phục vụ quản lý quy hoạch và định hướng phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng thương mại điện tử và giải pháp nâng cao hiệu quả trang thông tin sản phẩm Quảng Nam; Định hướng Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Chuyển đổi số trong công tác quản lý đầu tư và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Định hướng triển khai đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ; Định hướng triển khai đô thị thông minh thành phố Hội An; Một số kết quả triển khai du lịch thông minh trên địa bàn Quảng Nam.

Nhiều tham luận tại Hội thảo đã làm rõ hơn các nội dung, yêu cầu, định hướng về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ đó có cơ sở lập kế hoạch triển khai đảm bảo tính khả thi và thống nhất.

Thông qua Hội thảo này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, nhằm tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Đồng thời làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.