12:24 11/07/2022

Cấp tỉnh chiếm 14/23 chỉ tiêu đo lường kinh tế số

Nhĩ Anh

Các bộ, ngành, địa phương sẽ sử dụng bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số để xác định chỉ số phát triển kinh tế số...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng vừa ký Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số với 23 chỉ tiêu, đánh giá ở 3 cấp độ: cấp quốc gia, cấp bộ, ngành và cấp tỉnh.

Theo đó, ở cấp quốc gia, có 6 chỉ tiêu đo lường kinh tế số gồm: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử; Tỷ lệ lao động kinh tế số trong tổng số lao động (kinh tế số chung); Tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin, công nghệ số trong lực lượng lao động.

Ở cấp bộ ngành có 3 chỉ tiêu gồm: Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực (kinh tế số ngành); Số lượng doanh nghiệp khai thác, sử dụng dữ liệu mở trên cổng dữ liệu mở của bộ/ngành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Số lượng nền tảng số chuyên ngành, nền tảng quản trị và kinh doanh theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý đã được triển khai.

Cấp tỉnh chiếm 14/23 chỉ tiêu đo lường kinh tế số - Ảnh 1

Cùng với các chỉ tiêu ở cấp quốc gia và cấp bộ, Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nêu rõ 14 chỉ tiêu đo lường kinh tế số cấp tỉnh gồm: tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; Số doanh nghiệp công nghệ số (số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông- công nghệ thông tin); Số lượng doanh nghiệp nền tảng số; Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng hợp đồng điện tử; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Bên cạnh đó là số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định; Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Postmart; Số tên miền .vn.

Bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số cũng đề cập vấn đề tổng kinh phí đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số và tổng kinh phí chi thường xuyên từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số. Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở). Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở).

Theo quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Quản lý doanh nghiệp hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sử dụng bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số để xác định chỉ số phát triển kinh tế số.

Cùng với việc hướng dẫn cách đo lường các chỉ tiêu kinh tế số ở 3 cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra danh mục và mã các ngành nghề trong kinh tế số.

 
Theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.