18:04 02/06/2021

Có dấu hiệu trục lợi trong cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Phúc Minh

Qua thanh tra, một số nơi đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm quy định pháp luật về chính sách an sinh...

Ảnh - BHXH Việt Nam.
Ảnh - BHXH Việt Nam.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh trong công văn về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, qua công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện có tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp chứng từ hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định cho người lao động, để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt, có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật về chính sách an sinh xã hội. 

Trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản tại một số nơi đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Các biểu hiện này gồm: cấp giấy chứng sinh, giấy khai sinh không đúng thời gian thực tế sự việc phát sinh; số lượng giấy chứng nhận được cấp lớn trong thời gian ngắn; số ngày được nghỉ trên 1 giấy chứng nhận nhiều bất thường.

Ngoài ra, có tình trạng cấp giấy chứng nhận không đúng tình trạng sức khỏe, tình trạng mang thai…; số giấy chứng nhận do một bác sỹ cấp/một ngày rất lớn, vượt xa số lượt khám tối đa cho phép đối với một bàn khám...

Sau đó, người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chế độ ốm đau, thai sản.

Để tránh gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp có dấu hiệu bất thường.

Đồng thời, dừng chi trả ngay đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ, bằng mọi biện pháp thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với giấy chứng nhận cấp sai quy định nêu trên.

 
Trong 4 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng mới chế độ ốm đau, thai sản cho gần 3 triệu người.

Bên cạnh đó, khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm khi xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trong công tác hậu kiểm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra.

Trường hợp cần thiết thì chuyển cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.