11:09 27/02/2019

Cổ phiếu AAM bị hạn chế giao dịch do vốn điều lệ quá ít

Thủy Tiên

Tính đến ngày 31/12/2018, vốn góp của chủ sở hữu AAM chỉ còn 99 tỷ đồng

Nếu không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ, AAM sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
Nếu không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ, AAM sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa ban hành quyết định về việc chuyển cổ phiếu AAM của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong sang diện kiểm soát.

Theo đó, cổ phiếu AAM sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận kể từ ngày 5/3/2019.

Nguyên nhân được biết là do vốn điều lệ đã góp của AAM giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Sở sẽ căn cứ vào giải trình của công ty để thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, doanh thu thuần Thủy sản Mekong đạt gần 220 tỷ đồng giảm 2,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý trong kỳ AAM ghi nhận 7,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu là ghi nhận gần 5,7 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Bên cạnh đó chi phí bán hàng cũng được giảm mạnh từ hơn 12 tỷ đồng trong năm 2017 xuống chỉ còn 9,8 tỷ đồng nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 1,1 tỷ đồng trong năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn của AAM là gần 230 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, vốn góp của chủ sở hữu giảm 27 tỷ đồng, xuống còn 99 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, nếu AAM không khắc phục vấn đề về vốn điều lệ của mình giảm xuống dưới 120 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Chốt phiên giao dịch 26/2, thị giá còn 14.000 đồng cổ phiếu.