10:51 11/09/2022

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh

Thuỷ Tiên

Trong tuần qua, cả những mã tăng mạnh nhất cũng như các mã giảm mạnh nhất đều có sự đóng góp lớn của nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng. Cụ thể, các mã tăng hút dòng tiền như DPG (10,27%); NTL (9,85%) và TDH (8,33%)... Trái lại, các mã giảm sâu gồm KPF (-20,2%); ITA (-18,00%), CKG (-12,14%), HTN (-11,97%), EVG (-7,28%)...

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 1
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 2
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 3
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 4
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 5
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 6
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 7
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 8
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hoá mạnh - Ảnh 9