14:36 21/08/2022

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, một số cổ phiếu bất động sản và xây dựng riêng lẻ nhận dòng tiền tích cực. Theo đó, hàng loạt mã gồm NHA, CTD, HDC, CKG, CTR... bật tăng dù gần đây hầu như không có thông tin mới nào đáng kể...

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 1
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 2
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 3
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 4
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 5
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 6
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 7
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 8
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng có tuần tích cực - Ảnh 9