09:19 18/09/2022

Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần

Thuỷ Tiên

Trong nhiều tuần gần đây, CFV tăng rất đột biến. Cổ phiếu này đã có 23 phiên liên tiếp đóng cửa ở mức giá trần từ ngày 15/8 đến 16/9. Tuy nhiên theo lãnh đạo CFV, việc cổ phiếu liên tục tăng trần và khối lượng giao dịch thấp là rất bất thường và công ty nghi ngờ có một số cá nhân lợi dụng lỗ hổng của thị trường để tác động đến giá cổ phiếu.

Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 1
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 2
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 3
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 4
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 5
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 6
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 7
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 8
Cổ phiếu CFV tiếp tục tạo sóng, tăng hơn 100% trong tuần - Ảnh 9