16:13 06/05/2022

Cổ phiếu FLC bị chuyển sang diện kiểm soát

Hà Anh -

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là do FLC chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố Quyết định chuyển cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là do FLC chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết cuối tháng 4, FLC cùng với hai mã cùng hệ sinh thái là ROS của Xây dựng FLC Faros và HAI của Nông dược H.A.I bị HoSE đưa vào diện cảnh báo với cùng nguyên nhân là chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, ngày 21/4/2022, Tập đoàn FLC nhận được Quyết định số 249/QĐ-SGDHCM của HOSE về việc đua cổ phiếu FLC vào diện cảnh báo với lý do là FLC niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Do đó, FLC đã có công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Cụ thể: FLC chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính do hiện nay báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chưa được phát hành là do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt hiện dang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC.

Tuy nhiên, ngày 30/3/2022, ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-ƯBCK về việc đình chỉ tư cách dược chấp thuận kiểm toán cho dơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chửng khoán dối với Công ty TNPII-I Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

Vì vậy, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 cửa Tập đoàn FLC đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

Hiện nay, Tập đoàn FLC đang gấp rút tìm kiếm dơn vị kiểm toán mới trong danh mục đơn vị kiểm toán được Uy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

FLC đã chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 9/5 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/5/2022.

Trên thị trường, giá cổ phiếu FLC giảm còn 7.280 đồng/cp và giảm hơn 34% trong 3 tháng qua.