20:33 19/04/2022

3 cổ phiếu thuộc “họ” FLC bị đưa vào diện cảnh báo, từ 26/4 tới

Hà Anh

HoSE cho biết, nguyên nhân bởi 3 doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa quyết định đưa 3 cổ phiếu "họ" FLC gồm FLC của Tập đoàn FLC, ROS của Xây dựng FLC Faros và HAI của Nông dược H.A.I vào diện cảnh báo, từ ngày 26/4 tới.

HoSE cho biết, nguyên nhân bởi 3 doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Mới đây, HOSE vừa đưa ra thông báo nhắc nhở nghĩa vụ công bố thông tin BCTC 2021 lần 2 đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã ROS).

Cụ thể, vào ngày 1/4, HOSE đã có công văn nhắc nhở FLC và FLC FAROS về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Sở vẫn chưa nhận được tài liệu của hai công ty.

Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, HoSE nhắc nhở và đề nghị FLC và FLC FAROS khẩn trương công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021 theo quy định.

Hiện tại, cổ phiếu FLC và ROS đã bị HoSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, nguyên nhân do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán yêu cầu báo cáo dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ với các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC.

Để thực hiện công tác quản lý, giám sát về tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Khoản 5, Điều 29 Thông tư 121/năm 2020 của Bộ Tài chính về hoạt động của các công ty chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với một số mã chứng khoán như FLC, AMD, KLF, ART, HAI, ROS, GAB.

Nội dung báo cáo bao gồm dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại các công ty và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán.

Báo cáo của các công ty chứng khoán được Uỷ ban chứng khoán đề nghị gửi về trước 8/4/2022.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu FLC giảm 6,90% còn 7.150 đồng/cp, cổ phiếu HAI giảm 6,85% còn 3.950 đồng/cp và ROS giảm 6,87% còn 4.340 đồng/cp và lần lượt giảm 48,93%, 40,24% và 49,83% trong 1 tháng qua.