21:19 20/03/2021

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá

Thuỷ Tiên

Đây là hai mã có tuần thứ 2 liên tiếp lọt vào top cổ phiếu tăng cao nhất sàn HOSE với mức tăng lần lượt 38,8% và 21,7%. Trong tuần trước, HAP tăng 26,44%, còn SGR tăng 33,6%

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 1.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 2.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 3.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 4.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 5.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 6.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 7.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 8.

Cổ phiếu HAP và SGR bứt phá - Ảnh 9.