12:50 11/02/2022

Cổ phiếu QBS đối mặt với khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh -

Cổ phiếu QBS hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 196/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2021 của HOSE.

Biểu đồ giá cổ phiếu QBS từ đầu năm 2022.
Biểu đồ giá cổ phiếu QBS từ đầu năm 2022.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS-HOSE) hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 196/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2021 của HOSE.

Ngày 07/02/2022, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính quý 4/2021 của công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là -20,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là -92,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là -174,2 tỷ đồng và -97,9 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ điểm e khoản 1 Điềư 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiêm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

HOSE lưu ý về việc cổ phiếu QBS của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty là số âm.

Trước đó, công ty đã có nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Tổng giám đốc là ông Hoàng Văn Hưng với số tiền là 7,49 tỷ đồng; Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại là ông Nguyễn Thanh Bình với số tiền là 18,887 tỷ với lãi suất là 0% và thời hạn vay là 1 năm từ 29/11/2021 đến ngày 29/11/2022.