16:38 06/02/2021

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp

Thuỷ Tiên

Mặc cho thị trường có biến động lên xuống, cổ phiếu RIC của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia vẫn giữ phong độ bằng phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp. Đồng thời, cổ phiếu này cũng đã đánh dấu tuần thứ 4 liên tiếp đứng đầu sàn HOSE về mức tăng giá

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 1.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 2.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 3.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 4.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 5.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 6.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 7.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 8.

Cổ phiếu RIC có phiên tăng trần thứ 20 liên tiếp - Ảnh 9.