16:24 09/02/2022

Cố tình không giảm VAT xuống 8% sẽ bị xử nghiêm

Ánh Tuyết -

Tổng cục Thuế cho biết, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất 8% với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm, sẽ bị xử nghiêm...

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn cho dịch Covid-19 và kích cầu tiêu dùng.
Giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn cho dịch Covid-19 và kích cầu tiêu dùng.

Ngày 9/2, Tổng cục Thuế có Công điện số 02 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Công điện của Tổng cục Thuế nêu rõ: “Qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ”.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, đồng thời, bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ.

Đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng trên địa bàn để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị định số 15 của Chính phủ, đảm bảo chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ thực chất đi vào cuộc sống.

“Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Tổng cục Thuế nêu rõ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế suất giá trị gia tăng, trước đó ngày 27/1, Tổng cục Thuế có thông báo về việc nâng cấp giải pháp lập hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế đang sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng, bổ sung thêm mức thuế suất 8%, tương tự như mức thuế suất 5%, 10%, để người sử dụng lựa chọn khi lập hóa đơn trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế, đồng thời, tiếp nhận dữ liệu hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đối với hóa đơn không lập trực tiếp trên hệ thống của cơ quan thuế.

Đối với người nộp thuế lập hóa đơn theo khuyến nghị thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và công cụ hiển thị nội dung hóa đơn đối với các hóa đơn được lập theo khuyến nghị của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng để bổ sung thêm mức thuế suất 8%, tương tự như mức thuế suất 5%, 10% và hiển thị nội dung đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8%.

Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử để hỗ trợ các cơ sở kinh doan áp dụng lập hoá đơn theo quy định.

 

Bộ Tài chính cho biết, khi thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15 sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 49.400 tỷ đồng.

Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Qua đó, có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.