09:00 18/01/2022

Ngân sách "hụt" khoảng 49.400 tỷ khi giảm thuế giá trị gia tăng về 8% từ mùng 1 Tết

Ánh Tuyết

Hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng còn 8% kể từ tháng 2, khiến thu ngân sách "hụt" khoảng 49.400 tỷ...

Hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng còn 8% từ mùng 1 Tết Nguyên đán.
Hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng còn 8% từ mùng 1 Tết Nguyên đán.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến những quy định trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2022 (Mùng 1 Tết Nguyên đán 2022) đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ Tài chính khẳng định, hai năm vừa qua 2020 - 2021, do tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế liên tiếp giảm ở mức thấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm 2021 - 2025. Tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô. Chi phi đầu vào gia tăng. Chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa bị đứt gãy, nảy sinh các vấn đề về lao động, việc làm, an sinh, an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Trước những khó khăn, tác động sâu rộng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho rằng cần phải có giải pháp, chính sách tổng thể để nhanh chóng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, không để lỡ nhịp với đà phục hồi kinh tế của khu vực và thế giới.

"Việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ cũng đảm bảo bám sát các nội dung quy định của Nghị quyết số 43, đảm bảo nguyên tắc đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân, qua đó, khuyến khích phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh", Bộ Tài chính khẳng định.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định một số chính sách miễn, giảm thuế như giảm thuế giá trị gia tăng và cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

"Dự kiến các chính sách này sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 51.400 tỷ đồng; bao gồm 49.400 tỷ đồng từ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và 2.000 tỷ đồng từ chính sách khấu trừ chi phí tài trợ, ủng hộ phòng, chống Covid-19 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp".

Cụ thể, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng dịch vụ không được hưởng ưu đãi này, bao gồm: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Nguồn: Bộ Tài chính.
Nguồn: Bộ Tài chính.

Chi tiết hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định nêu trên thực hiện theo 141 trang phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguồn: Bộ Tài chính.
Nguồn: Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của luật.

Mức giảm trừ thuế giá trị gia tăng dự thảo nghị định cũng được quy định rõ.

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Bộ Tài chính khẳng định, số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Qua đó, có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội. 

Để khắc phục và bù đắp các tác động ngân sách trong ngắn hạn cũng như chủ động trong dự toán ngân sách, Bộ Tài chính sẽ phối hợp các bộ ngành và địa phương chú trọng triển khai hiệu quả các luật thuế, tiếp tục cải cách hiện đại hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quyết liệt công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá trốn thuế...