16:09 18/07/2022

Con trai ông Lê Viết Hải thôi làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình

An Nhiên -

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa có nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn này kể từ ngày 3/7/2022.

Ông Lê Viết Hiếu, sinh năm 1992, là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC Lê Viết Hải.
Ông Lê Viết Hiếu, sinh năm 1992, là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC Lê Viết Hải.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa có nghị quyết thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn này kể từ ngày 3/7/2022. Nghị quyết cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Hòa Bình kể từ ngày 23/7.

Ông Lê Viết Hiếu, sinh năm 1992, là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC Lê Viết Hải. Ông Hiếu là nhân sự lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại. Trước đó, năm 2020, Lê Viết Hiếu được bầu làm CEO Hòa Bình thay cho cha của mình là Lê Viết Hải.

Biến động nhân sự của HBC diễn ra liên tục thời gian này. Cụ thể, Nghị quyết HĐQT cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình với ông Đào Vũ Nguyên kể từ ngày 1/8/2022. Ông Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty này thay cho ông Nguyên.

Đồng thời, ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐTV Trung tâm đổi mới sáng tạo được ủy quyền toàn quyền kiện toàn cơ cấu tổ chức, ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với tất cả các chức danh trong công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong quá tình tiênr khai dự án.

Diễn biến cổ phiếu HBC. 
Diễn biến cổ phiếu HBC. 

Tập đoàn Hòa Bình cũng vừa thông qua phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ tiền mặt 3% tương ứng với mỗi cổ phiếu được nhận về 300 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến Quý 3-Quý 4/2022. Đồng thời, phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 7%, người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới. Tổng lượng phát hành 17,19 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 của HBC ghi nhận 2.983 tỷ doanh thu thuần, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đi ngang quý 1/2021 với hơn 197 tỷ đồng. Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng đáng kể, chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu tài chính khác. Dù vậy, chi phí tài chính cũng tăng.

Cùng áp lực chi phí doanh nghiệp tăng mạnh, HBC báo lãi ròng hơn 13 tỷ đồng trong quý đầu năm, con số khá thấp so với kế hoạch đầy tham vọng đề ra. Năm 2022, HBC đặt kế hoạch 17.500 đồng tổng doanh thu, 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 54% và 261% so với năm 2021.