11:58 20/01/2019

HBC: Ông Lê Viết Hải bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt

Hà Anh

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc HBC và 5 người có liên quan bị phạt tiền 27,5 triệu đồng

Ông Lê Viết Hải
Ông Lê Viết Hải

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC-HOSE) và 5 người liên quan của ông Hải (bà Lê Thị Cát Tường, ông Lê Viết Hà, bà Lê Thị Anh Thư, ông Lê Viết Hưng, bà Lê Thị Kim Thoa).

Theo đó, Chủ tịch và 5 người có liên quan bị phạt tiền 27,5 triệu đồng đối với mỗi người theo quy định do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán HBC, và 5 cá nhân nêu trên nhận thừa kế cổ phiếu HBC nhưng chậm báo cáo kết quả giao dịch đến HOSE.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HBC trong 3 tháng gần đây đã giảm 27,59% đóng cửa tại mức 16.150 đồng/cổ phiếu với 911.010 cổ phiếu được giao dịch.

Cùng ngày, ông Kiều Thế Vinh (Hà Nội) bị phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ông Kiều Thế Vinh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC (mã CVT-HOSE) mua 60.000 cổ phiếu CVT từ ngày 15/5/2018 đến ngày 28/5/2018. Tuy nhiên, đến ngày 12/6/2018, HOSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của ông Vinh.

Trước đó, bà Lâm Thị Kiều Oanh (Hà Nội) bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể: Ngày 1/12/2017, bà Lâm Thị Kiều Oanh đã bán 45.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 2.180.000 cổ phiếu xuống 2.134.400 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,1% xuống 4,99%), không còn là cổ đông lớn của LIG. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2017, HNX mới nhận được báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của bà Oanh.