16:33 20/11/2021

Công bố thông tin không đúng hạn, SSC phạt tiền một loạt các tổ chức

Hà Anh

SSC ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các công ty do không công bố thông tin đúng hạn

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các công ty do không công bố thông tin đúng hạn như: BCTC, Nghị quyết HĐQT, công bố thông tin trên trang thông tin của HNX... Cụ thể:

Xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (Hà Nội) là 50 triệu đồng do công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: BCTC năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

Tương tự, Công ty cổ phần Sông Đà 207 (Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng công ty này đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu như: Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC năm 2017 được kiểm toán…

Còn Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018...

Cuối cùng, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu như: BCTC mẹ và hợp nhất quý 1/2021, quý 2,4/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC hợp nhất quý 2/2019; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2019...; công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử HNX, hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về BCTC mẹ và hợp nhất quý 1,3/2020, quý 1,3/2019; Báo cáo thường niên năm 2019; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020, 2019 hợp nhất; BCTC mẹ quý 2/2019; BCTC hợp nhất quý 4/2019; BCTC kiểm toán năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất...

Trước đó, Công ty Cổ phần Vinavico (Hà Nội) cũng bị phạt 100 triệu đồng công ty này đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; BCTC các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC các quý 2,3,4 năm 2018; BCTC quý 1 năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019; BCTC các quý 2, 3 năm 2019;

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Quyết định số 4911/QĐ-CT-QLN ngày 27/01/2016 của Cục thuế Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty cổ phần Vinavico.