14:03 06/07/2007

Công ty chứng khoán đầu tiên được cấp phép trong năm 2007

Ngày 5/7, Ủy ban Chứng khoán đã cấp phép hoạt động cho Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS), có vốn điều lệ 135 tỷ đồng

Ngày 5/7, Ủy ban Chứng khoán đã cấp phép hoạt động cho Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS), có vốn điều lệ 135 tỷ đồng.

Đây là công ty chứng khoán đầu tiên được cấp phép hoạt động kể từ ngày Luật Chứng khoán có hiệu lực đầu năm 2007.

Cổ đông pháp nhân lớn nhất của EPS là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), sở hữu 22% cổ phần. Dự kiến đến cuối năm EPS sẽ tăng vốn lên 300 tỷ đồng để đáp ứng quy định về vốn pháp định tối thiểu theo Luật Chứng khoán.

EPS có trụ sở đặt tại Tp.HCM, chuyên kinh doanh môi giới, tự doanh, tư vấn và lưu ký chứng khoán. Theo kế hoạch, công ty sẽ trang bị sàn giao dịch online phức hợp đầu tiên trong hệ thống các công ty chứng khoán hiện nay.