16:03 27/12/2010

CSG dự kiến doanh thu cả năm 2010 đạt hơn 515 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010

CSG dự kiến doanh thu trong tháng 12 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 515,5 tỷ đồng.
CSG dự kiến doanh thu trong tháng 12 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 515,5 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2010.

Theo đó, tổng doanh thu lũy kế 11 tháng năm 2010 của CSG đạt 475,5 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch doanh thu năm 2010.

Đồng thời, CSG dự kiến doanh thu trong tháng 12 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng năm 2010 đạt 515,5 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm.

Trước đó, CSG thông báo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 202,34 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 341,157 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 4,77 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 18,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 680 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 178 đồng.

Năm 2010, CSG thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng; cổ tức 12%.