12:19 10/08/2009

Đã có quy định về mẫu giấy chứng nhận nhà, đất mới

Hạnh Liên

Mẫu Giấy chứng nhận mới sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về thửa đất và các tài sản trên đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thể hiện nội dung trên Giấy chứng nhận và xử lý biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận.

Theo đó, mẫu Giấy chứng nhận mới là một tờ có bốn trang, mỗi trang có kích thước 190mm x 270mm được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất.

Mẫu Giấy chứng nhận mới sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về thửa đất và các tài sản trên đất (địa chỉ, diện tích, hình thức sử dụng, thông tin về nhà ở, tài sản...). Mẫu giấy mới cũng ghi nhận những biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sau khi đã cấp giấy.

Trách nhiệm in, viết và kiểm tra việc in, viết giấy chứng nhận thuộc về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức việc in, phát hành phôi giấy chứng nhận.     

Bên cạnh đó, giấy chứng nhận mới cũng quy định rõ hình thức sử dụng chung riêng. Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất là một cá nhân hoặc một hộ gia đình, một cộng đồng dân cư, một tổ chức trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá nhân nước ngoài, một tổ chức nước ngoài, một người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi diện tích của thửa đất đó vào mục sử dụng riêng.

Trường hợp nhiều người sử dụng đất thì ghi diện tích đó vào mục sử dụng chung. Trường hợp thửa đất có phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung của nhiều người sử dụng đất và có phần diện tích thuộc quyền sử dụng riêng của từng người sử dụng đất thì ghi diện tích đất sử dụng chung vào mục sử dụng chung.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đưa ra Dự thảo Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó,  mức thu lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân sẽ được giảm xuống bằng 0,2% giá trị nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.