13:02 15/06/2022

Đà Nẵng thanh tra việc quản lý, sử dụng 9 thửa đất tại hai doanh nghiệp

Thanh Xuân

Thanh tra thành phố đã công bố Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTTP ngày 8/6/2022 về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 09 thửa đất tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Thanh tra TP. Đà Nẵng cho biết, căn cứ Công văn số 182/UBND-ĐTĐT ngày 25/3/2022 của UBND TP. Đà Nẵng về việc giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại khoản 5, Phần III của Báo cáo Kiểm toán (Công văn số 126/KTNN-TH ngày 03/5/2019), Thanh tra thành phố đã công bố Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTTP ngày 8/6/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định.

Theo Thanh tra thành phố, đây là cuộc thanh tra đột xuất được Chủ tịch UBND TP giao. Vì vậy, để đạt được mục đích cũng như đảm bảo các nội dung và chất lượng thanh tra, các đơn vị liên quan cần phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra.

Liên quan đến Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng, trước đó Thanh tra thành phố cũng có văn bản số: 978/TB-TTTP thông báo Kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Chung cư F.Home do Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết luận nêu: qua thanh tra đã phát hiện các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Dự án Chung cư F.Home.

Cụ thể, về thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư: dự án Chung cư F.Home được thực hiện theo Công văn số 5564/UBND- QLĐTh của UBND thành phố. Công văn số 5564/UBND-QLĐTh chỉ là văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư vì không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và người ký không phải là người có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2010/TT-BXD; thiếu các nội dung, đặc biệt không có nội dung về khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Về phía Sở Xây dựng đã không hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định như đã nêu tại khoản 2,3,4 Công văn số 5564/UBND-QLĐTh. 

Việc Công ty không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất đầu tư xây dựng dự án Chung cư F.Home là không đảm bảo điều kiện làm Chủ đầu tư dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Như vậy, tại thời điểm lập hồ sơ xin chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng dự án, Công ty không có quyền sử dụng đất (đã chuyển nhượng cho ông Lê Công Chương) nhưng UBND TP  vẫn đã có chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.