16:00 30/05/2022

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về khoảng trống pháp lý trong triển khai quy hoạch

Quang Trung -

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng công tác quy hoạch đang tồn tại nhiều vướng mắc liên quan tới pháp lý, mâu thuẫn và chồng chéo giữa các quy định, bộ luật...

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) - Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, ngày 30/5, sau khi nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Phát biểu ý kiến tại hội trường, thống nhất và đánh giá cao Báo cáo của Đoàn giám sát, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) nhấn mạnh quy hoạch là một trong những lĩnh vực khó và quan trọng.

Đại biểu bày tỏ băn khoăn về chất lượng của các quy hoạch và cho rằng hiện đang tồn tại nhiều vướng mắc, từ cơ sở pháp lý; nguồn lực, năng lực đội ngũ đơn vị tư vấn; quản lý nhà nước… Đặc biệt là hạn chế về nguồn kinh phí.

"Một lĩnh vực quan trọng như vậy mà kinh phí dành cho đầu tư quá ít thì hiển nhiên chất lượng sẽ không đảm bảo", đại biểu Tạ Văn Hạ chỉ ra.

Hiện tại có quy định cho phép Chính phủ và các cơ quan liên quan được thực hiện các nội dung Luật Quy hoạch và các luật hiện hành chưa quy định hoặc đã quy định. Tuy nhiên, nếu gặp bất cập, vướng mắc thì được thực hiện khác với các Luật này để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch cho đến khi Luật Quy hoạch được sửa đổi và có hiệu lực thi hành được đề cập đến trong Báo cáo. 

"Quy định như vậy sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý. Một nhà nước pháp quyền mà không áp dụng quy định của pháp luật đã ban hành thì chúng ta căn cứ vào đâu, cơ sở nào để làm, bên cạnh đó còn rất nhiều nội dung chưa rõ", đại biểu nêu ý kiến, đồng thời đề nghị cần phải tính toán cho thật kỹ.

Cùng quan điểm, đại biểu Phạm Đình Thanh (Kon Tum) cho rằng cần rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch và phát triển đô thị; giữa pháp luật về quy hoạch đô thị với quy định về quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng nhà ở.

Đại biểu Phạm Đình Thanh (Kon Tum) - Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Phạm Đình Thanh (Kon Tum) - Ảnh: Quochoi.vn

"Về nguyên tắc, việc quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị phải có sự thống nhất cả về không gian, thời gian, phù hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi loại quy hoạch nhưng hiện nay chưa có văn bản nào quy định về vấn đề này", ông nêu rõ. "Mặt khác, công tác lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng có những điểm khác biệt nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý và thực hiện như về thời gian quy hoạch không thống nhất".

Để giải quyết những vướng mắc trên, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch và phát triển đô thị; giữa pháp luật về quy hoạch đô thị với quy định về quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho Chính phủ và cả cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch. Cần tăng cường vào thực hiện thường xuyên công tác giám sát của Quốc hội để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy hoạch cấp Trung ương và địa phương.

Đại biểu Phạm Đình Thanh cũng đề nghị Chính phủ tổ chức rà soát và kịp thời có các biện pháp phù hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch nói chung; công tác thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030 nói riêng.

Trong đó, ông nhấn mạnh cần quan tâm bố trí thỏa đáng với nguồn lực của Nhà nước để phục vụ tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố các quy hoạch; đồng thời sớm ban hành cơ chế, chính sách hướng dẫn để huy động các nguồn tài chính khác nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác quy hoạch, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 119 ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lấp các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị cần sớm triển khai tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu về quy hoạch để cập nhật, chia sẻ thông tin.