14:43 18/10/2022

Danh mục dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông vận tải áp khung giá và doanh nghiệp tự kê khai giá

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 53/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không...

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu gửi nội địa do tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ tự định giá và thực hiện kê khai giá.
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu gửi nội địa do tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ tự định giá và thực hiện kê khai giá.

Thông tư mới hướng dẫn về nguyên tắc xác định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá và quyết định giá, kê khai giá. 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng và quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

 

Liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam thông báo, đăng tải danh sách các đường bay nội địa, danh sách tổ chức, cá nhân phải thực hiện kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và dịch vụ chuyên ngành hàng không trên trang thông tin điện tử của cục.

Theo đó, danh mục dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải định giá, khung giá các dịch vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; dịch vụ phục vụ hành khách; dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không; dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Bộ Giao thông vận tải cũng quyết định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông bán trong lãnh thổ Việt Nam trên các đường bay do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải quyết định khung giá một số dịch vụ hàng không do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác tại cảng hàng không, sân bay, bao gồm: dịch vụ thuê sân đậu tàu bay; dịch vụ thuê quầy làm thủ tục hành khách...; nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách, nhà ga, kho hàng hóa, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, cung cấp suất ăn hàng không...

"Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì Bộ Giao thông vận tải kịp thời xem xét, điều chỉnh giá. Tổ chức, cá nhân có quyền kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh mức giá theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân khi kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh mức giá thì phải nêu rõ lý do và cơ sở xác định mức giá đề nghị điều chỉnh", thông tư nêu rõ.

Bên cạnh đó, thông tư cũng nêu rõ những dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền định giá của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ, bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu gửi nội địa; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (trừ dịch vụ cung cấp theo hợp đồng hợp tác song phương, đa phương); dịch vụ phục vụ hàng hóa tại cảng hàng không; dịch vụ sử dụng thiết bị trong nhà ga; dịch vụ phục vụ khác tại khu bay.

Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thực hiện công bố công khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không cho người sử dụng trước khi cung ứng dịch vụ hoặc trước khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ. Đồng thời, thông báo công khai và gửi văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách giá ưu đãi thuộc thẩm quyền của đơn vị.