07:00 22/07/2022

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bảo vệ biên giới Tổ quốc

Nhật Dương -

Chiều 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của Thủ đô; phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp.

Để góp phần thực hiện thắng lợi trong Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Theo ông Hải, để ngăn chặn những hành vi gian lận, chống phá tội phạm xuyên biên giới ở các tỉnh biên giới, trong thời gian qua đã có nhiều chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nội dung này.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết 33- NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Đây là một chiến lược chuyên ngành quan trọng, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh, thể hiện rõ tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược là nhấn mạnh, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, dựa vào nhân dân lấy dân làm gốc, mỗi người dân biên giới chính là một cột mốc sống.

Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 1191 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để triển khai Quyết định 1191, Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành các quyết định và kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó có việc tổ chức tập huấn về công tác thông tin, tuyên truyền cho các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Tại Hội nghị, các phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí được nghe thông tin chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc; về phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Các nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới, của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực.