Bất động sản

TP.HCM tăng phí thủ tục cấp sổ đỏ

Từ ngày 1/6/2023, mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận tại thành phố Hồ Chí Minh tăng so với trước…