Hà Nội xem xét chuyển cơ quan điều tra các trường hợp kéo dài vi phạm quản lý, sử dụng nhà, đất công
Bất động sản

Hà Nội xem xét chuyển cơ quan điều tra các trường hợp kéo dài vi phạm quản lý, sử dụng nhà, đất công

Với những trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng nhà đất công phức tạp, kéo dài; trường hợp nợ nghĩa vụ tài chính khó có khả năng thu hồi, Hà Nội sẽ nghiên cứu áp dụng biện pháp chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ xử lý dứt điểm đối với các dự án có sử dụng đất nhưng chậm thực hiện đầu tư; trường hợp cố ý chây ì thì kiên quyết thu hồi…