Đà Nẵng đấu giá hai khu đất có tổng diện tích hơn 29.660 m2.
Bất động sản

Đà Nẵng đấu giá hai khu đất có tổng diện tích hơn 29.660 m2.

Hai khu đất có diện tích lớn nằm trên địa bàn phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng được đấu giá để xây Viện dưỡng lão và Trường liên cấp quốc tế. Cả hai khu đất này hiện đều đã được giải phóng mặt bằng, không có tài sản trên đất (đất sạch) được đấu giá theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm...