21:12 06/10/2022

Điều lệ không quy định, bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bỏ phiếu có sai?

Đỗ Mến

Theo khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng có bản án xác nhận việc doanh nghiệp không bầu dồn phiếu là vi phạm nhưng “không nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ý nghĩa của nguyên tắc bầu dồn phiếu là để giảm thiểu việc chi phối hoàn toàn của cổ đông lớn trong HĐQT, giúp tăng cường quyền quyết định và hiện diện của cổ đông nhỏ.

Luật sư Trần Minh Hải cho rằng, so với luật cũ, Luật Doanh nghiệp 2020 đã trao thêm quyền cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức bầu HĐQT, Ban kiểm sát nhưng phải được ghi nhận trong Điều lệ công ty.

LÝ DO CỔ ĐÔNG KHỞI KIỆN

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần (Vinafor – mã VIF, HNX) vừa công bố thông tin về quyết định sơ thẩm việc dân sự yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐ giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình.

Theo hồ sơ, Vinafor nắm giữ 5% cổ phần Công ty Archi Reenco Hòa Bình. Ngày 25/6/2020, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Archi Reenco Hòa Bình, các cổ đông thông qua Nghị quyết số 2506 có nội dung tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Điều này làm giảm tỷ lệ sở hữu của Vinafor xuống còn 1,67%.

Ngày 24/9/2020, Vinafor đã có đơn yêu cầu TAND huyện Lương Sơn hủy Nghị quyết trên và hủy đăng ký kinh doanh. Ngày 6/4/2021, tòa án thụ lý vụ việc sau đó chuyển thẩm quyền giải quyết cho TAND tỉnh Hòa Bình nhưng vụ việc chưa có kết quả giải quyết.

Đến ngày 15/12/2021, công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tại cuộc họp, các cổ đông thông qua Nghị quyết số 1512A.

Vinafor cho rằng, công ty tiến hành triệu tập cuộc họp năm 2021 không đúng quy định. Bởi vì, ngày 15/12/2021, công ty mới tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, chậm hơn so với quy định gần 6 tháng, trong khi HĐQT chưa có quyết định gia hạn thời gian họp.

Ngoài ra, công ty gửi thiếu thông tin, thiếu tài liệu mời họp (gồm phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết với từng vấn đề), lập danh sách cổ đông có quyền dự họp vượt quá 5 ngày theo quy định. Tại cuộc họp không thông qua: Báo cáo của ban kiểm toán về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, BKS và Kiểm soát viên, mức cổ tức.

Cổ đông Vinafor cho rằng, nghị quyết 1512A thông qua nội dung về huy động vốn và tổng mức đầu tư xây dựng giai đoạn 3&4 để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn với vốn huy động 400 tỷ đồng, tổng mức đầu tư dự kiến 996 tỷ đồng là trái quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại.

Đặc biệt, nghị quyết số 1512A thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 không theo phương thức bầu dồn phiếu là vi phạm khoản 3, Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 35 Điều lệ công ty 2019.

Vì vậy, Vinafor yêu cầu tòa án hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết 1512.

CÓ VI PHẠM NHƯNG “KHÔNG NGHIÊM TRỌNG”

Theo Archi Reenco Hòa Bình, việc công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 không đúng thời hạn là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên địa bàn Hà Nội từ tháng 7-10/2021. Một số nhân sự công ty phải cách ly tại nhà dẫn đến không tổ chức được cuộc họp. Ngày 26/8/2021, HĐQT đã gửi các cổ đông về thời gian tổ chức cuộc họp và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi về các nội dung báo cáo, tờ trình đính kèm.

Công ty cho biết gửi hồ sơ, tài liệu gồm Thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền, BCTC đã được kiểm toán, Tờ trình các nội dung xin ý kiến của ĐHĐCĐ… Cổ đông cho rằng cuộc họp thiếu các vấn đề cần thảo luận và thông qua là không đúng với tình hình thực tiễn tại công ty và quy định pháp luật. Theo công ty, Vinafor là cổ đông từ lâu nhưng không hiểu rõ cơ cấu tổ chức của công ty.

Về việc bầu dồn phiếu, theo quy định, số thành viên HĐQT từ 3-11 người, trong khi có 3 người ứng cử. Kết quả bầu HĐQT không bị ảnh hưởng bởi phương thức bầu dồn phiếu.

Còn việc huy động vốn cho dự án đã được 94,85% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết thông qua. Vì vậy, phương án tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật. Mặt khác, cổ đông không chứng minh được các thiệt hại mà cổ đông phải chịu.

Tòa án nhận định, việc công ty chậm tổ chức họp ĐHĐCĐ là do “sự kiện bất khả kháng” theo quy định tại Điều 156, BLDS năm 2015, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của cổ đông và sự hoạt động của công ty.

Về việc công ty gửi thiếu tài liệu mời họp, tại cuộc họp, đại diện Vinafor đã được nhận tài liệu và điền vào phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội. Do đó, quyền và lợi ích của Vinafor vẫn được đảm bảo. Mặt khác, thực tế trong Báo cáo công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo của HĐQT thể hiện tỷ lệ chia cổ tức là 0%.

Tòa án cũng thấy, công ty nhận được 3 đơn ứng cử vào HĐQT (mức tối thiểu). Theo quy định, nếu các ứng cử đều đạt số phiếu bầu thì đều trở thành thành viên HĐQT.

Tòa án xác định việc công ty không bầu dồn phiếu là chưa tuân thủ quy định. Tuy nhiên, các cổ đông đã bầu thành viên HĐQT với tất cả cổ phần mà cổ đông đang sở hữu. Kết quả kiểm phiếu đạt 98,33%. Do đó, việc bầu theo hình thức bỏ phiếu hay bầu dồn phiếu cũng không làm thay đổi kết quả. Theo tòa án, đây không phải vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cổ đông.

Bởi vậy, tòa án xác định Nghị quyết trên không vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty năm 2019. Do đó, tòa án không chấp nhận yêu cầu của Vinafor.

Do vụ việc này đang được giải quyết theo trình tự sơ thẩm. Trường hợp các bên có kháng cáo, Viện kiểm sát có kháng nghị, tòa phúc thẩm sẽ xem xét lại quyết định trên. Trong trường hợp các bên không có kháng cáo, kháng nghị thì quyết định trên có hiệu lực pháp luật.

 

Archi Reenco Hòa Bình gồm 4 cổ đông trong đó ông Lê Vĩnh Phúc sở hữu 90,33% cổ phần, Vinafor sở hữu 1,67% cổ phần, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư giáo dục Sơn Thịnh Phát sở hữu 3% cổ phần, ông Ngô Quang Trường sở hữu 5% cổ phần.