15:22 20/08/2022

Đến lượt ROS công bố lộ trình tổ chức đại hội cổ đông và công bố báo cáo tài chính quý

Hà Anh

ROS đã tiến hành các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến ngày tổ chức là 15/09/2022.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã ROS-HOSE) giải trình việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Cụ thể: ngày 17/08/2022, ROS nhận được công văn số 1409/SGDHCM-NY ngày 16/08/2022 của HOSE về việc giải trình việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Liên quan đến vấn đề này công ty xin giải trình về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, năm 2022 và thời điểm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý 1/2022, BCTC quý 2/2022, BCTC soát xét 6 tháng năm 2022.

Theo đó, công ty đã tiến hành các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến ngày tổ chức là 15/09 tới.

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức thành công Công ty sẽ tiếp tục nộp hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội và ngay sau khi thay đổi được Người đại diện theo pháp luật Công ty sẽ công bố thông tin BCTC quý 1/2022, BCTC quý 2/2022.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét.

Ngay sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán công ty sẽ tiến hành công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, sau đó triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết.

Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và phát hành, công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Trước đó, ngày 5/8, HOSE đã chính thức có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS-HOSE) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8/2022 do công ty đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

Liên quan đến vấn đề này, FLC Faros cho biết trước đó ROS đã có công văn gửi HoSE xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý 2 năm nay bởi lý do bất khả kháng.

Mới đây, ROS côgn bố đã nhận được công văn số 1366/SGDHCM-NY ngày 08/08/2022 của HOSE về việc cung cấp thông tin và giải trình về việc không công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị. Liên quan đến vấn đề này, công ty cho biết, công ty đã thực hiện Công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật về Công bố thông tin.

Tuy nhiên, ROS không công bố thông tin Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 12/01/2022, 02A/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 25/01/2022 do Nội dung Nghị quyết không thuộc các trường họp phải Công bố thông tin quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC; công ty không Công bố thông tin Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 04/03/2022 do Công ty đã Công bố thông tin Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 04/03/2022 của HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với bên liên quan.

Cụ thể: HĐQT đã thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần FLC Travel (“Công ty FLC Travel”) để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính của công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thủ Đô (“Sacombank - Chi nhánh Thủ Đô).

Đó là, giá trị công trình xây dựng Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc Thửa đất số 276, tờ bản đồ số 16, Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số cx 857749, số vào sổ cấp GCN: CTO19404 ngày 02/11/2020 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty cổ phần FLC Travel với thời hạn sử dụng đến ngày 09/10/2069.