23:14 21/01/2021

Digiworld báo lãi quý 4/2020 tăng 69%

Hà Anh

Quý 4, lợi nhuận sau thuế của DGW đạt gần 85,14 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ, luỹ kế năm 2020 đạt 253 tỷ đồng, tăng trưởng 56% và đạt 125% kế hoạch năm

Doanh thu về mảng điện thoại di động đạt 2.228 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ nhờ sự tiếp tục gia tăng thị phần Xiaomi đóng góp doanh thu từ các dòng Iphone 12 của Apple.
Doanh thu về mảng điện thoại di động đạt 2.228 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ nhờ sự tiếp tục gia tăng thị phần Xiaomi đóng góp doanh thu từ các dòng Iphone 12 của Apple.

Công ty Cổ phần Thế giới Số - Digiworld (mã DGW-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần trong quý 4 này đạt hơn 4.017 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 85,14 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Digiworld cho biết, nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh quý 4 này tăng 69% so với cùng kỳ là hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, Về máy tính xách tay và máy tính bảng: doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 66% so với cùng kỳ, đạt 1.199 tỷ đồng, nhờ sự đóng góp doanh thu từ các sản phẩm Apple và Huawei.

Về điện thoại di động: doanh thu mang lại đạt 2.228 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ nhờ sự tiếp tục gia tăng thị phần Xiaomi đóng góp doanh thu từ các dòng Iphone 12 của Apple.

Về mảng thiết bị văn phòng: nhờ tình hình Covid-19 được kiểm soát và ổn định hơn, mảng thiết bị văn phòng, các doanh nghiệp đã bắt đầu chi tiêu trở lại, hơn nữa, các dòng sản phẩm IoTs ngày càng đa dạng, tiện ích và được người tiêu dùng ưu chuộng, do vậy, doanh thu mảng này ghi nhận mức tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 509 tỷ đồng.

Về mảng hàng tiêu dùng: doanh thu đạt 81 tỷ đồng, tăng trưởng 11% nhờ đóng góp của các hợp đồng đã ký.

Luỹ kế năm 2020, tổng doanh thu thuần của DGW đạt 12.535 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và hoàn thành 123% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt 125% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của DGW đạt hơn 3.065 tỷ đồng, tăng hơn 660 tỷ đồng so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 131 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 878 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng gần gấp đôi, lên 1.130 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho giảm gần 1/2 xuống còn hơn 843 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn tiếp tục cao từ 1.475 tỷ đồng lên 1.917 tỷ đồng, tăng gần 30% so với thời điểm đầu năm - trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 629,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 656 tỷ đồng.

Năm 2021, Hội đồng Quản trị DGW thông qua doanh thu dự kiến đạt 15.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng.