22:30 08/05/2019

Doanh nghiệp phải công bố thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ

Hà Anh

HNX sẽ là đơn vị tiếp nhận thông tin công bố về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP

Hiện, HNX đang triển khai xây dựng chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp.
Hiện, HNX đang triển khai xây dựng chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ phải công bố thông tin về đợt phát hành và theo Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/3/2019 của Bộ Tài chính.

Theo đó, HNX sẽ là đơn vị tiếp nhận thông tin công bố về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP, đối tượng phải công bố thông tin là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ ở trong nước và nước ngoài. Thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp được công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo quy định, doanh nghiệp phải công bố thông tin trước đợt phát hành cũng như kết quả đợt phát hành đó. Cụ thể: tối thiếu 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải công bố thông tin cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và công bố thông tin trên website HNX.

Chậm nhất 5 ngày làm việc (đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là 10 ngày) kể từ ngày phát hành trái phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp phải công bố thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và công bố thông tin trên website HNX.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin thông tin bất thường, công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu theo các quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

Hiện, HNX đang triển khai xây dựng chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp. Trong thời gian đó, các thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp sẽ được đăng tải tại chuyên mục "Thông tin trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ" trên website HNX cho tới khi chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.