18:23 04/02/2018

Doanh thu 2017 tăng, nhưng lợi nhuận của Petrolimex tiếp tục giảm

Hà Anh

Tổng doanh thu của PLX năm 2017 đạt 155.651 tỷ và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 4.877 tỷ, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với cùng kỳ

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản Petrolimex tăng 12.306 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 66.550 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản Petrolimex tăng 12.306 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 66.550 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý 4 của PLX đạt 43.224 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế năm 2017 đạt 155.651 tỷ đồng.

Petrolimex cho rằng, doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2017 là 50,85USD/thùng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân năm 2016 là 43,30USD/thùng).

Kết thúc quý 4, PLX báo lãi trước thuế đạt 1.331 tỷ đồng, gảm gần 60% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.078 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2017, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PLX đạt 4.877 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với cùng kỳ.

PLX cho biết, lĩnh vực đem lại lãi lớn nhất vẫn là hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 2.492 tỷ đồng, tương đương 51% tổng lợi nhuận hợp nhất với sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2017 là 9.704.520 M3/tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2016 (9.247.202 M3/tấn), trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước là 8.778.835 M3/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2016 (8.344.902 M3/tấn).

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, cũng đóng góp 2.385 tỷ đồng, tương đương 49% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản Petrolimex tăng 12.306 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 66.550 tỷ đồng, hàng tồn kho của công ty tăng hơn 4.000 tỷ lên 12.687 tỷ đồng và chiếm gần 20% tổng tài sản.

Nợ phải trả là 42.291 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 39.600 tỷ; vốn chủ sở hữu tăng 1.059 tỷ đồng lên 24.259 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 690 tỷ còn 4.472 tỷ đồng.