22:17 01/05/2021

Doanh thu cải thiện, Sabeco báo lãi tăng 38% so với cùng kỳ

Hà Anh -

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với thu nhập khác và lợi nhuận khác tăng đột biến...

Hết quý 1/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SAB giảm  91 tỷ so với hồi đầu năm đạt 12.283 tỷ đồng.
Hết quý 1/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SAB giảm 91 tỷ so với hồi đầu năm đạt 12.283 tỷ đồng.

Cụ thể: SAB ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.861 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái - trong đó, doanh thu bán bia đạt hơn 5.167 tỷ đồng; bán nguyên vật liệu đạt hơn 623 tỷ; nước giải khát đạt 64 tỷ đồng

Trong kỳ, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 1.712 tỷ đồng, tăng 26,5%. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 51% và 21% lần lượt là gần 845 tỷ và hơn 171 tỷ đồng - trong đó, Sabeco đã chi khoảng gần 500 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi, tăng hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái (238 tỷ đồng).

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý 1/2021 của SAB tăng 55% đạt 417 tỷ đồng và thu nhập khác tăng tới 1.212% so với cùng kỳ từ 5,93 tỷ lên 78 tỷ đồng và lợi nhuận khác tăng 1.892% từ gần 3,8 tỷ lên 75,5 tỷ đồng và những thông tin trên không được công ty thuyết minh cụ thể.

Kết quả, Sabeco báo lãi sau thuế đạt 986 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 921 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ.

SAB cho biết, doanh thu thuần và lợi nhuận của SAB đã được cải thiện và cao hơn năm ngoái do đang dần phục từ tác động của Covid 19 và Nghị định 100.

Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Sabeco ghi nhận gần 410 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Còn trên Thuyết minh BCTC hợp nhất, Sabeco đã thoái hết phần vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) với giá gốc ghi nhận hồi đầu năm 2020 là gần 217 tỷ đồng.

Một phần trong BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SAB.
Một phần trong BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SAB.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của SAB giảm nhẹ 386 tỷ xuống 26.989 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 600 tỷ lên 2.047 tỷ đồng - trong đó, riêng tồn kho thành phẩm, hàng hoá tăng 411 tỷ từ 623 tỷ đồng lên 1.034 tỷ đồng.

Cũng tính đến 31/3, Sabeco có tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 2.780 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ còn gần 13.571 tỷ đồng; vay ngắn hạn giảm nhẹ còn gần 404 tỷ và dài hạn là hơn 478 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 91 tỷ đạt 12.283 tỷ đồng.

Năm nay, Sabeco dự kiến doanh thu đạt 33.491 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ (27.961 tỷ) và lợi nhuận sau thuế gần 5.289 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020 (4.937 tỷ đồng) và cổ tức 35% tiền mặt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, giá cổ phiếu SAB giảm 2.700 đồng xuống 167.100 đồng/cổ phiếu.