19:03 11/10/2021

Đồng Nai cho phép doanh nghiệp chấm dứt phương án "3 tại chỗ"

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản, theo đó các doanh nghiệp đang thực hiện phương án "3 tại chỗ" được tự quyết định duy trì hoặc chấm dứt phương án này...

Đồng Nai cho phép doanh nghiệp chấm dứt phương án "3 tại chỗ"
Đồng Nai cho phép doanh nghiệp chấm dứt phương án "3 tại chỗ"

Ngày 11/10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 12419/UBND-KGVX, hướng dẫn việc thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Theo đó, các doanh nghiệp đang thực hiện phương án "3 tại chỗ" được tự quyết định duy trì hoặc chấm dứt phương án này. Nếu tiếp tục thực hiện "3 tại chỗ", doanh nghiệp được hoán đổi, bổ sung lao động hoặc tổ chức cho người lao động đi, về hàng ngày.

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt "3 tại chỗ" và chuyển sang phương án để người lao động đi về hàng ngày thì doanh nghiệp cần sắp xếp lực lượng lao động phù hợp, đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người lao động đang tham gia "3 tại chỗ" trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu.

Đồng Nai cũng quy định điều kiện sử dụng lao động, di chuyển, xét nghiệm. Người lao động được đi làm khi không ở vùng phong tỏa, cách ly y tế và đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 (sau 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.

Trong nội tỉnh người lao động được di chuyển đến nơi làm việc bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện đưa đón tập trung do doanh nghiệp bố trí. Khi di chuyển liên tỉnh, người lao động chỉ được đi, về bằng phương tiện đưa đón tập trung.

Văn bản yêu cầu, doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người lao động trước khi vào làm việc, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp chi trả.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với ngành chức năng xử lý tình huống dịch bệnh phát sinh. Các ngành chức năng của Đồng Nai có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh.

Cuối tháng 7/2021, để duy trì chuỗi sản xuất trong khi dịch Covid-19, Đồng Nai đã đề ra quy định chỉ cho phép doanh nghiệp hoạt động nếu thực hiện phương án "3 tại chỗ". Đã có gần 1.200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện phương án này với khoảng 160.000 lao động lưu trú tại công ty.