10:09 02/07/2021

DPM điều chỉnh tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2020 sau kiểm toán

Minh Tú

Với số liệu doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 lần lượt tăng 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng sau kiểm toán, DPM đã được kiểm toán Nhà nước đề nghị điều chỉnh tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2020 và nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp...

DPM sẽ thực hiện điều chỉnh các bút toán vào báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm 2021 do số liệu kinh doanh sau kiểm toán năm 2020 tăng cao.
DPM sẽ thực hiện điều chỉnh các bút toán vào báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm 2021 do số liệu kinh doanh sau kiểm toán năm 2020 tăng cao.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo (HOSE: DPM) vừa nhận được thông báo của kiểm toán Nhà nước liên quan đến báo cáo tài chính, các hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước trong năm 2020 của Tổng công ty.

Theo kết luận của kiểm toán Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của DPM là minh bạch, tuân thủ pháp luật, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập của DPM công bố, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của Tổng công ty lần lượt là 8.040 tỷ, 848 tỷ và 702 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán của kiểm toán Nhà nước có thay đổi, với các con số lần lượt là 8.203 tỷ, 1.117 tỷ và 941 tỷ đồng.

Như vậy số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của kiểm toán Nhà nước tăng lần lượt là 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập.

Theo DPM, lý do các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận sau kiểm toán đều tăng là do: Chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể trước và sau thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán; Chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Mặt khác, Tổng công ty điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến chi phí khấu hao dự án NH3-NPK giảm 49 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng 91 tỷ đồng từ bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh.

Từ những số liệu thực tế này, kiểm toán Nhà nước đề nghị DPM điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là 29,3 tỷ đồng do thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh.

Theo DPM, Tổng công ty sẽ điều chỉnh các bút toán vào báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021, và thực hiện các kiến nghị khác của kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.

Trên thị trường chứng khoán, giá DPM liên tục tăng trong nhiều phiên vừa qua và hiện đang quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 22% so với thời điểm đầu tháng 6/2021.