17:37 13/06/2022

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch tăng vốn 1.626 tỷ đồng

Xuân Nghi

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, vừa được điều chỉnh tăng vốn 1.626 tỷ đồng, từ 5.329 tỷ đồng như dự kiến ban đầu tăng lên 6.955 tỷ đồng...

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Bình Chuẩn - Tân Vạn dài 16,7 km thuộc địa bàn tihr Bình Dương hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Bình Chuẩn - Tân Vạn dài 16,7 km thuộc địa bàn tihr Bình Dương hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A (gói thầu giải phóng mặt bằng) của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh tăng từ 1.533 tỷ đồng theo dự kiến ban đầu, tăng lên 6.955 tỷ đồng (tăng 1.626 tỷ đồng so với ban đầu).

Lý do được đưa ra là sau cập nhật dự án thì chi phí giải phóng mặt bằng phát sinh, từ khoảng 624 tỷ đồng tăng lên trên 2.250 tỷ đồng. Bao gồm, chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng từ 476 tỷ đồng lên 651 tỷ đồng (số làm tròn), chi phí giải phóng mặt bằng đoạn đi qua địa bàn TP.HCM tăng từ 149 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng (số làm tròn).

Cơ cấu nguồn vốn dự án vì vậy cũng được thay đổi; trong đó, vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) của Chính phủ Hàn Quốc là 190,77 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 2.779 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương 529 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 2.250 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng vốn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân TP.HCM và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương mình, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải và thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời tổ chức thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận (Ban Mỹ Thuận), - đơn vị thực hiện dự án, căn cứ quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của Bộ để triển khai các bước tiếp theo theo quy định và chịu trách nhiệm hoàn thành dự án đúng thời hạn, tránh làm phát sinh, kéo dài.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 8,75 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 2,45 km đi qua địa bàn TP.HCM. Dự án có điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, điểm cuối giao cắt với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đoạn đường có tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư theo dự kiến ban đầu là 5.329 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ EDCF và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Sơ đồ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.
Sơ đồ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM được phê duyệt theo Quyết định số 1697/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3. Dự án có tổng chiều dài 89 km, đi qua địa bàn các tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Sau hơn 10 năm được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến nay toàn dự án mới chỉ có đoạn Bình Chuẩn - Tân Vạn (đoạn 2) dài 16,3 km qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng. 

Đây là dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương và trung ương. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án dựa theo nguyên tắc: Tỷ lệ ngân sách trung ương hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư, và ngân sách địa phương tham gia là 50% ở các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Riêng Long An, dự kiến nguồn vốn trung ương hỗ trợ 75%, địa phương góp 25%.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch từng được dự kiến khởi công trong quý I năm 2022, sau đó dời sang tháng 5 và hiện nay do công tác đấu thầu bị chậm và phải xin ý kiến nhà tài trợ, kế hoạch khởi công vì vậy được lùi qua tháng 6/2022.

 

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 8,75 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 2,45 km đi qua địa bàn TP.HCM.

Dự án có điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, điểm cuối giao cắt với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đoạn đường có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư theo dự kiến ban đầu là 5.329 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ EDCF và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.